Statinių techninės priežiūros dokumentų pildymas

Techninės priežiūros dokumentai, kas tai?

 • statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, – pastato techninis-energetinis pasas; (pavyzdys)
 • statinio techninės priežiūros žurnalas; ( pavyzdys )
 • statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai; (pavyzdys)
 • kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai.

Kam jie reikalingi?

 • Statinio techniniame pase (pavyzdys) nurodomos statinio techninės, ekonominės ir konstruktyvinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos.
 • Statinio techninės priežiūros žurnale (pavyzdys) registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų (pavyzdys) registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.
 • Kiti teisės aktai ar statinio naudotojas gali nustatyti papildomus duomenis, kurie turi būti pateikiami statinio techniniame pase arba pastato techniniame-energetiniame pase ir techninės priežiūros žurnale.

Ar šie dokumentai reikalingi mano būsto, mano įmonės pastatams?

Taip.

Šių dokumentų nereikia pildyti tik šiems statybos reglamente nurodytiems statiniams: Nesudėtingi statiniai, taip pat 1–2 butų gyvenamieji namai ir jiems priklausantys bei statiniai, esantys kaimo namų valdoje, taip pat įrašyti į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatai.

Tik šiems statiniams statinio techninę atliekantis statinio naudotojas neprivalo pildyti statinio techninės priežiūros dokumentų.

Ką siūlome Mes?

UAB „Antikus“ specialistai, apžiūrės statinį, įvertins jo būklę ir naudodamiesi statinio dokumentais :

 • užpildys statinio techninį (techninį-energetinį) pasą;
 • užves ir esant kliento pageidavimui nuolat pildys statinio techninės priežiūros žurnalą;
 • pildys statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus;
 • užpildys kitus Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatytus statinio techninės priežiūros dokumentus.
 
^ Designed by Vivid Night